Our website uses  cookies for statistical purposes.

 • Str. Dr Nanu Muscel nr 8, sector 5, Bucuresti 
 • clients(at)romanian-accountants.com
 • 004 0724 205 501
Our Articles

Bilantul contabil

Bilantul contabil

Bilantul contabil reprezinta expresia valorica dintre bunurile economice si sursele de finantare ale acestora intr-un anumit moment. Bilantul contabil este o sinteza care prezinta situatia financiara a unei persoane, companii sau societati non-profit si este format din active, care reprezinta bunurile economice si pasivele circulante, care corespund surselor de finantare. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Legea Contabilitatii nr. 82/1991 prevad ca toate societatile comerciale sunt obligate sa intocmeasca bilanturi contabile.

Care este structura bilantului contabil?

Bilantul contabil este reprezentat, de obicei, printr-un tabel care include in partea stanga activele, valoarea lor, subtotalul acestora si totalul acestora. In partea stanga a tabelului vor fi trecute pasivele care au aceeasi structura, cu mentiunea ca totalul acestora va fi trecut in partea inferioara a tabelului.

Bilantul contabil va avea atasate si alte documente si situatii financiare sau de control fiscal, precum:

 • –          contul de “Profit si pierdere” pentru societatile comerciale private,
 • –          contul de exercitiu pentru institutiile publice,
 • –          anexa la bilant,
 • –          raportul de gestiune.

Intocmirea bilantului contabil va respecta urmatoarele reguli:

 • –          datele din bilant sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitatea societatii comerciale,
 • –          sa nu existe compensari intre conturile din bilantul propriu-zis si datele din contul “Profit si pierdere”.

Pentru realizarea de bilanturi contabile, ii puteti contacta pe contabilii nostri din Bucuresti.

Tipurile de bilanturi contabile

Bilantul contabil propriu-zis poate fi realizat in doua variante, in functie de tipul de intreprindere. Astfel, intreprinderile mici si mijlocii pot realiza bilanturi contabile in sistem simplificat, iar intrepriderile mari vor intocmi bilanturi in sistemul de baza care se face in functie de anumite praguri fiscale. Structura bilantului contabil este stabilita de Ministerul Finantelor la sfarsitul fiecarui an fiscal.

Bilanturile contabile se diferentiaza in functie de:

 • –          statutul juridic al intreprinderii si pot fi bilanturi initiale, curente si finale,
 • –          dupa perioada de intocmire si pot fi bilanturi contabile anuale si trimestriale,
 • –          dupa sfera de cuprindere si pot fi blianturi contabile primare, consolidate si centralizate.

Firma noastra de contabilitate din Bucuresti va poate oferi informatii despre functiile bilantului contabil.