Our website uses  cookies for statistical purposes.

 • Str. Dr Nanu Muscel nr 8, sector 5, Bucuresti 
 • clients(at)romanian-accountants.com
 • 004 0724 205 501
Our Articles

Cum poti deveni auditor financiar

Cum poti deveni auditor financiar

Dobandirea calitatii de auditor financiar si dreptul de exercitare a profesiei se acorda de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR). La baza acordarii calitatii de auditor financiar stau articolele 11 si 12 din Ordonanta de Urgenta (OUG) nr. 75/1999 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile OUG nr. 90/2008 cu privire la auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate. Inainte de a deveni auditor financiar, o persoana trebuie faca un stagiu in cadrul Camerei Auditorilor Financiari, sa sustina si sa promoveze examenul de competente profesionale.

In acest articol, echipa noastra de contabili din Bucuresti descrie principalele cerinte pentru a putea profesa ca auditor financiar in Romania.

Care sunt conditiile pentru persoanele fizice care doresc sa devina auditori financiari?

Persoanele fizice trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru a putea incepe stagiul in cadrul Camerei Auditorilor din Romania, pentru a sustine examenul de competente profesionale si pentru a obtine statutul de auditor financiar. 

Pentru a putea profesa in calitate de auditor financiar acestea trebuie:

 • –       sa detina studii de specialitate: sa fi absolvit o facultate cu profil economic sau sa aiba cel putin patru ani vechime in activitatea financiar-contabila sau sa fie expert contabil,
 • –        sa promoveze un test: este necesara verificarea comperentelor prin trecerea unui test de cunostite de contabilitate pentru a avea acces la stagiu,
 • –       sa incheie un stagiu: sa efectueze un stagiu de trei ani ca auditor financiar dintre care cel putin 2 sa fie sub indrumarea unui auditor financiar activ, dupa sustinerea testului de verificare,
 • –     sa respecte normele in vigoare: sa respecte normele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar atat pe durata stagiului cat si ulterior, in timp ce isi exercita profesia.

Ulterior promovarii examenului si a efectuarii stagiului, persoanele care doresc sa devina auditori finaciari sunt nevoite sa depuna un dosar la Departamentul de Invatamant si Admitere din cadrul Camerei Auditorilor. Acest dosar include cererea de inscriere, declaratia de membru activ sau inactiv si o copie a documentului care face dovada platii taxei de inscriere. In urma depunerii dosarului se elibereaza carnetul si certificatul de membru al Camerei precum si stampila. Firma noastra de contabilitate din Bucuresti v-a enumerat principalele conditii pentru inscriere, cu toate acestea, lista de documente necesare se poate modifica. Va recomandam sa consultati o lista actualizata inainte de a efectua depunerea.

Camera Auditorilor Financiari din Romania este cea care emite regulile pentru desfasurarea testului de verificare a cunostintelor precum si conditiile in care persoanele fizice pot avea acces la stagiu.

Ce presupune testul de verificare pentru stagiul auditorilor financiari?

Tematica examenului pentru accesul la stagiu este conceputa astfel incat sa ajute la verificarea cunostintelor din domeniul financiar-contabil al individului. Astfel, se disting patru domenii principale: drept comercial, finante si fiscalitate, audit financiat, reglementari nationale si internationale. Testul este de tip grila iar lucrarile sunt secrete. Timpul alocat examenului este de trei ore. Rezultatul examenului se poate contesta in termen de doua zile lucratoare iar solutionarea acesteia va fi facuta de catre o comisie diferita fata de cea din cadrul examinarii.

Inscrierea la stadiu dupa admitere se poate face la 48 de ore dupa sustinerea examenului si in termen de un an de la aceasta data.

Echipa noastra de contabili din Bucuresti va pune la dispozitie servicii complete oferite de catre auditori financiari cu experienta.

Cum pot deveni auditori financiari persoanele juridice?

Persoanele juridice se pot constitui ca firme de audit financiar daca indeplinesc urmatoarele conditii:

 • –          persoanele fizice care efectueaza auditul financiar in numele firmelor de audit trebuie sa fie auditori financiari acreditati de CAFR si sa aiba o reputatie buna,
 • –          majoritatea drepturilor de vot in firma trebuie sa apartina auditorilor financiari activi persoane fizice autorizate de CAFR sau  firme de audit financiar acreditate de CAFR,
 • –          majoritatea membrilor din consiliul de administratie al firmei de audit financiar, dar nu mai mult de 75%,  trebuie sa fie auditori activi persoane fizice sau firme de audit financiar.
 • –          firma de audit trebuie sa aiba o buna reputatie,
 • –          sa aiba inclus in obiectul de activitate realizarea de audit financiar.

Cotizatii pentru auditori financiari

Expertii de la firma noastra de contabilitate din Bucuresti va prezinta o lista cu principalele cotizatii ce se aplica in cazul auditorilor financiari persoane fizice si juridice:

 • – 780 lei/an: cotizatia fixa anuala pentru persoane fizice active, se poate achita in doua transe de 400 si 380 de lei.
 • – 390 lei/an: suma pentru persoanele fizice inactive; se poate achita in doua transe, una de 200 de lei si una de 190 de lei.
 • – 500 lei/an: cotizatia fixa anuala pentru persoane fizice active care nu au avut activitate in anul precedent si care nu sunt administratori/angajati intr-o firma de audit membra a Camerei.
 • – 1.430 lei/an: cotizatia fixa anuala pentru auditorii financiari persoane fizice active, in primul an de la dobandirea calitatii de membru al Camerei.
 • – 1.040 lei/an: cotizatia pentru persoane fizice inactive in primul an de la dobandirea calitatii de membru al Camerei.
 • – 750 lei/an: suma fixa anuala pentru firmele de audit; se achita integral pana la data de 31 martie a anului.
 • – 1.180 lei/an: cotizatia fixa anuala datorata de catre auditorii financiari persoane fizice active care detin calificativ B,C sau D.
 • – 1.150: cotizatia fixa anuala pentru firmele de audit care au calificativ B, C sau D.

Contribuabilii pot retine faptul ca pentru multe dintre aceste cotizatii este posibila plata in doua transe. Cele doua termene sunt 31.03 pentru prima transa si 30.09 pentru cea de-a doua.

In cazul in care o persoana fizica sau juridica solicita inscrierea ca membru al Camerei si luarea in evidenta in Registrul membrilor in primul semestrul al anului, atunci acea persoana va achita integral cotizatia fixa pentru anul in care se efectueaza inscrierea.

Auditorii financiari activi care nu isi desfasoara activitatea in nume propriu ci numai in numele unei firme de audit care este membra a Camerei vor depune o declaratie din care sa reiasa acest lucru. De asemenea, aceia care sunt angajati, administartori sau actionari in cadrul unei firme de audit si nu desfasoara activitate in nume propriu vor transmite o notificare in care vor informa Camera cu privire la acest lucru. Echipa noastra de contabili din Bucuresti va poate oferi mai multe detalii cu privire la declaratiile necesare.

Auditorii financiari dar si firmele de audit active sau inactive care achita integral cotizatia pentru anul 2020 pana la finalul lunii martie beneficiaza de o reducere de 5% din valoarea datorata.

Pentru informatii despre documentele ce trebuie depuse la Camera Auditorilor Financiari pentru acreditare ca auditor ii puteti contacta pe contabilii nostri din Bucuresti.