Our website uses  cookies for statistical purposes.

 • Str. Dr Nanu Muscel nr 8, sector 5, Bucuresti 
 • clients(at)romanian-accountants.com
 • 004 0724 205 501
Our Articles

Legea contabilitatii

Legea contabilitatii

Legea contabilitatii nr. 82/1991 defineste contabilitatea ca pe o stiinta care se ocupa cu „masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, dar si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice”. Legea contabilitatii prevede ca operatiunile descrise mai sus sa fie inregistrate cronologic si sistematic.

Contabilii nostri din Bucuresti va pot oferi informatii detaliate despre cele mai relevante modificari aduse Legii contabilitatii.

Structura Legii contabilitatii

Legea contabilitatii este alcatuita din sapte capitole si anume:

 1. dispozitiile generale referitoare la tipurile de contabilitate care trebuie tinute de operatorii economici;
 2. informatii despre organizarea si conducerea contabilitatii, raspunderea administratorului sau a altor persoane care subt obligate sa gestioneze respectiva societate comerciala;
 3. registrele de contabilitate: jurnal, inventar si cartea mare; indicatii pentru intocmirea, editarea si pastrarea lor;
 4. situatiile financiare anuale, durata exercitiului financiar, situatiile in care aceasta perioada poate fi diferita de anul calendaristic;
 5. contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor publice, organizarea contabilitatii pentru aceste institutii precum si norme speciale emise de Ministerul Finantelor Publice;
 6. contraventii si infractiuni: de natura economica, definitia situatillor tratate ca fiind infractiuni, amenzi contravetionale specifice. 
 7. dispozitii tranzitorii si finale:  asupra normelor de contabilitate, abrogarea unor decrete sau hotarari pe durate prezentei legi a contabilitatii.

In ceea ce priveste amenzile pentru contraventiile incluse in Legea contabilitatii, acestea pot fi:

 • – 1.000 – 10.000 lei: pentru detinerea elementelor de natura activelor si datoriilor si efectuarea de operatiuni economico-financiare fara intregistrarea in contabilitate.
 • – 300 – 4.000 lei: nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice, pentru aprobarea politicilor si procedurilor contabile, dar si in alte cazuri.
 • – 1.000 – 3.000 lei: pentru nerespectarea prevederilor pentru intocmirea, semnarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale.
 • – 30.000 – 40.000 lei: amenda pentru nerespectarea obligatiilor privind auditarea documentelor contabile (situatiile financiare anuale si consolidate). 

Acestea reprezinta numai cateva dintre contraventiile sanctionate cu amenda. Pentru mai multe detalii, precum si informatii despre amenzi cu alte valori, puteti apela la echipa noastra.

Contabilii nostri din Bucuresti va pot oferi informatii complete despre prevederile legale precum si articole specifice din Legea contabilitatii.

Tipurile de contabilitate si registre contabile definite de Legea contabilitatii

Contabilitatea publica se refera la contabilitatea veniturilor si a cheltuielior bugetare, la cea a Trezoreriei statului, cea destinata analizarii costurilor unor programe aprobate si contabilitatea generala care se bazeaza pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor care va reflecta evolutia situatiei financiare si patrimoniale, a excedentului sau a deficitului patrimonial.

Registrele de contabilitate aprobate de Legea nr. 82/1991 sunt urmatoarele:

 • – registrul-jurnal: contine in ordine cronologica toate operatiunile economico-financiare; se pastreaza timp de 10 ani de la incheierea exercitiului financiar in decursul caruia a fost intocmit.
 • – registrul-inventar:. folosit pentru inregistrarea activelor, datoriilor si capitalurilor companiei, grupate in functie de natura lor.
 • – cartea mare: poate fi folosita pentru diferite perioade (trimestru, semestru sau an) si este folosita pentru contabilitatea sintetica a operatiunilor economico-financiare.

Firma noastra de contabilitate din Bucuresti va pune la dispozitie servicii complete de contabilitate, in conformitate cu legislatia in vigoare. Echipa noastra urmareste conditiile pentru intocmirea si pastrarea celor trei registre principale, precum si pregatirea situatiilor financiare anuale ale companiei.

Exercitiul financiar conform Legii contabilitatii

Companiile din Romania sunt nevoite sa urmeze conditiile stabilite pentru durata exercitiului financiar si intocmirea situatiilor financiare anuale. Astfel, conform legii, exercitiul financiar este definit ca fiind perioada pentru care sunt intocmite respectivele situatii financiare. La noi in tara, aceasta perioada este de obicei aceeasi precum anul calendaristic sau are o alta durata de 12 luni.

Echipa noastra de contabili din Bucuresti va prezinta situatiile in care anul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:

 • – pentru sucursale din Romania: care sunt subordonate unei persoane juridice straine; exceptie fac, printre altele, institutiile de credit si societatile de asigurare (daca exercitiul financiar al firmei straine este diferit).
 • – filialele: aici sunt incluse atat filiale consolidate ale societatii din strainatate cat si filiale ale filialelor; la fel ca la punctul anterior, si in acest caz exista exceptii.
 • – companii noi: exercitiul financiar al companiilor noi din Romania poate fi diferit fata de exercitiul financiar obisnuit, cel care coincide cu anul calenadaristic.
 • – companii in lichidare: pentru acestea, perioada de 12 luni nu trebuie sa coincida cu anul calendaristic.
 • – altele: pentru institutiile publice, durata exercitului financiar este aceeasi cu anul bugetar.

Companiile sunt obligate sa intocmeasca situatiile financiare anuale chiar si in situatia in care au loc fuziuni, divizari si chiar si in cazul in care compania isi inceteaza activitatea.

In cele mai multe cazuri, raportul anual cuprinde:

 • – situatia financiara anuala;
 • – raportul administratorului;
 • – raportul de audit;
 • – raportul comisiei de cenzori, in unele cazuri;
 • – propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Societatile-mama sunt nevoite sa intocmeasca un raport anual pentru propria activitate si un raport anual consilidat.

Obiectivul principal al situatiilor contabile este acela de a prezenta o imagine fidela si transparenta a performantei financiare a companiei. 

Modificari aduse Legii contabilitatii 

Echipa noastra de contabili din Bucuresti va prezinta mai jos cateva dintre modificarile cele mai recente aduse Legii contabilitatii nr. 82/1991:

 • – persoanele care in exercitiul financiar pentru anul precedent au avut cifra de afaceri sub echivalentul in lei a 35.000 euro nu mai pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate. (eliminarea Art. 5 (11)).
 • – a fost eliminata prevederea de la Art. 14 („Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.”)
 • – in capitolul VI cu privire la contraventii si infractiuni a fost eliminat Art. 42, (2) cu textul „Amenda pentru neindeplinirea obligatiei prevazute la art.41 pct 2 lit. f) este de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice este cuprinsa intre 15 si 30 de zile lucratoare, si de la 1.500 la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.”

Acestea reprezinta doar cateva dintre cele mai recente schimbari. O modificare ce a avut loc in anul 2015 a vizat exercitiul financiar – perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale. Aceasta coincidea cu anul calendarisitic, iar incepand cu 1 ianuarie 2015 exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic si pentru operatorii economici cu sediul in Romania, nu numai pentru sucursalele deschise de entitati straine in Romania. 

Legea contabilitatii a fost supusa mai multor modificari si consolidari. Va sfatuim sa luati legatura cu echipa noastra de contabili pentru informatii actualizate in ceea ce priveste dispozitiile generale si speciale cuprinse in aceasta lege. 

Consolidarea pentru anul 2019 mentionata in acest articol este bazata pe republicarea legii in Monitorul Oficial Partea I nr. 454 din 18 iunie 2008 si include modificarile aduse prin doua Ordonante de Urgenta (79/2014 si 57/2015) dar si o Lege, 163/2018. Ultimul amendament a avut loc in data de 15 iulie 2018.

Ne puteti contacta pentru informatii cu privire la contabilitatea pentru tipuri specifice de forme de organizare, precum cea pentru persoanele fizice autorizate. 

Pentru detalii despre noile prevederi ale Legii contabilitatii, puteti contacta firma noastra de contabilitate din Bucuresti.