Our website uses  cookies for statistical purposes.

 • Str. Dr Nanu Muscel nr 8, sector 5, Bucuresti 
 • clients(at)romanian-accountants.com
 • 004 0724 205 501
Our Articles

Pregatirea situatiilor financiare anuale

Pregatirea situatiilor financiare anuale

Exercitiul financiar anual reprezinta perioada pentru care trebuie intocmita situatia financiara anuala care, de obicei, coincide cu anul calendaristic. Durata exercitiului financiar este de 12 luni, insa in anumite cazuri, exercitiul financiar difera de anul calendaristic. Persoanele juridice au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale. Conform Legii nr. 82/1991, urmatoarele societati trebuie sa realizeze situatii financiare anuale:

 • –          societatile comerciale,
 • –          companiile nationale,
 • –          regiile autonome,
 • –          institutele nationale de cercetare si dezvoltare,
 • –          societatile cooperatiste.

Situatia financiara anuala trebuie insotita de raportul administratorilor societatii respective.

Printre serviciile puse la dispozitie de contabilii nostri din Bucuresti, se numara si intocmirea situatiilor financiare anuale.

Componentele situatiilor financiare anuale

Situatiile financiare anuale sunt formate din:

 • –          bilant,
 • –          contul de rezultat patrimonial,
 • –          situatia fluxurilor de trezorerie,
 • –          situatia modificarilor in structura activelor nete sau a capitalurilor proprii,
 • –          conturile de executie bugetara,
 • –          anexele la situatiile financiare,
 • –          note explicative.

Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala, dar se pot realiza si in alte valute in cazul in care sunt solicitate de organizatii internationale.

Rolul situatiilor financiare

Situatiile financiare anuale au rolul de a reda imaginea fidela si corecta a pozitiei financiare, a performantei si a modificarilor survenite la nivelul capitalurilor proprii si a fluxurilor de trezorerie ale unei societati comerciale pentru exercitiul financiar pentru care s-a intocmit.

Situatiile financiare anuale trebuie sa prezinte si tranzactiile efectuate de intreprindere pe durata unui an calendaristic. Principalul obiectiv al situatiilor financiare este de a oferi informatii despre performanta si fluxurile de numerar ale unei companii, care vor ajuta utilizatorii in luarea unor decizii de ordin economic.

Situatia financiara ofera si o imagine a rezultatelor gestiunii resurselor companiei. Situatiile financiare anuale trebuie sa prezinte si informatii despre datoriile companiei, despre veniturile si cheltuielile acesteia.

Persoanele juridice trebuie sa intocmeasca situatiile financiare anuale inclusiv in cazuri de fuziune, divizare sau lichidare a societatii comerciale.

Pentru detalii despre situatiile financiare anuale in care exercitiul financiar difera de anul calendaristic, va rugam sa contactati firma noastra de contabilitate din Bucuresti.