Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Str. Dr Nanu Muscel nr 8, sector 5, Bucuresti 
  • clients(at)romanian-accountants.com
  • 004 0724 205 501
Our Articles

Scutirea de impozit pe profitul reinvestit

Scutirea de impozit pe profitul reinvestit

Profitul reinvestit in echipamente tehnologice reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul brut realizat in anul punerii in functiune a echipamentului. Scutirea de impozit pe profitul alocat pentru investitii se acorda in limita impozitului pe profit datorat in perioada respectiva.

Profitul contabil brut este definit ca profitul contabil caruia i se adauga cheltuielile cu impozitul pe profitul obtinut in anul in care echipamentul sau echipamentele au fost puse in functiune, fara a adauga sursele proprii sau alte surse de finantare a respectivelor echipamente, conform art. 194 din Codul fiscal.

Cum se aplica scutirea de impozit pe profitul reinvestit?

Pentru echipamentele luate in leasing financiar si puse in functiune in perioada 1 iulie 2014 – 31 decembire 2016, scutirea de la plata impozitului pe profit se aplica in conformitate cu prevederile art. 194, alin. (9) din Codul fiscal, care prevede ca echipamentul trebuie pastrat cel putin o perioada de timp egala cu jumatate din durata de utilizare economica in limita a cinci ani. In cazul nerespectarii acestor prevederi, se va recalcula impozitul pe profit pentru sumele respective. Nerespectarea conditiilor va atrage dupa sine si penalitati fiscale, contribuabilul avand obligatia de a depune o declaratie fiscala rectificativa.

Exceptii de la prevederile articolului 194 se aplica echipamentelor transferate in caz de reorganizare a companiei, in caz de lichidare sau faliment sau in situatia in care echipamentele au fost furate sau distruse, potrivit dovezilor aduse de contribuabil.

Care este rolul scutirii de impozitul pe profitul reinvestit?

Scutirea de la plata impozitului pe profitul reinvestit are scopul de a stimula dezvoltarea sectoarelor tehnologice si este o metoda de a determina companiile sa investeasca in tehnologii noi. Profitul scutit de impozit trebuie pastrat ca sursa de capital propriu, deoarece investirea lui in alte activitati va conduce la impozitarea acestuia. Pentru echipamentele tehnologice realizate pe durata mai multor ani consecutivi, scutirea se acorda pentru investitii puse in functiune partial pentru anul respectiv.

Noile prevederi ale Codului fiscal au oferit si trei exemple de calcul a scutirii de la plata impozitului pe profitul reinvestit care se refera la folosirea sistemului trimestrial sau anual de declarare si plata.  De asemenea, poate fi folosit si sistemul de calcul pe parcursul mai multor ani consecutivi cu declararea si plata impozitului trimestrial.

Puteti contacta firma noastra de contabilitate din Bucuresti pentru a afla noile prevederi ale Codului fiscal referitoare la scutirea de la plata impozitului pe profitul reinvestit.