Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Str. Dr Nanu Muscel nr 8, sector 5, Bucuresti 
  • clients(at)romanian-accountants.com
  • 004 0724 205 501
Our Articles

Incheierea contractului de munca

Incheierea contractului de munca

Un contract individual de munca este un act in baza caruia o persoana fizica, numita si salariat, isi ia angajamentul sa presteze munca pentru un angajator, fie el persoana fizica sau juridica, in schimbul unui salariu. Un contract de munca se poate incheia pe o durata nedeterminata de timp sau pentru o perioada determinata, conform anumitor prevederi ale Codului muncii. Contractele de munca pot fi individuale sau colective.

Pentru detalii complete despre noile prevederi ale Codului muncii puteti contacta firma noastra de contabilitate din Bucuresti.

Continutul contractului de munca

Un contract individual de munca se incheie in urma unui acord al ambelor parti, angajat si angajator, si trebuie sa contina numele complet al salariatuluidatele angajatoruluidurata contractului si data la care urmeaza sa intre in vigoare. Contractul de munca trebuie sa contina informatii despre:

– functia ocupata de salariat,

– ce calificare trebuie sa aiba acesta,

– atributiile sale de serviciu.

– riscuri, daca exista.

Contractul de munca trebuie sa specifice atat drepturile si obligatiile angajatului, cat si ale angajatorului. In contractul de munca trebuie trecute conditiile de remunerare, si anume salariul, compensatiile, premiile si alocatiile.  De asemenea, in contract trebuie trecut locul unde se va desfasura activitatea, programul, perioada de proba, durata concediului de odihna, precum si conditiile de asigurare sociala si medicala la care salariatul are dreptul. Contractul de munca poate contine si alte informatii specifice postului.

Alte prevederi ale contractului de munca

Perioada de proba se considera vechime in munca si dureaza cel mult 90 de zile in cazul angajatilor cu functii de executie si cel mult 120 de zile pentru functiile de conducere. Pentru persoanele cu dizabilitati, perioada legala de proba este de cel mult 30 de zile calendaristice. In afara clauzelor obligatorii prevazute de lege, un contract de munca poate contine clauze care se refera la formarea profesionala, clauze de confidentialitate, de concurenta neloiala sau clauze de mobilitate pentru salariatii ce trebuie sa se deplaseze in alte orase sau tari pentru a-si indeplini obligatiile de serviciu

Contabilii nostri din Bucuresti va pot oferi servicii de salarizare si management al resurselor umane.